Skip to main content

Posts

Showing posts from August 30, 2020

అవినీతి అధికారుల వలన నష్టపోయిన బాధితులకు ముఖ్య గమనిక

*ఒక సమాచార దరఖాస్తు ద్వారా.....ఏ అధికారి వలన అయితే....మీకు అన్యాయం జరిగిందో సదరు అధికారి SR(సర్వీస్ రిజిస్టర్) నకలు కాపీ తీసుకోండి.అందులో సదరు అధికారి పుట్టిన గ్రామం మొదలు.....సదరు అధికారి ఇప్పటిదాకా ఏఏ ప్రాంతాల్లో పనిచేశాడు.అతనిపై జరిగిన విచారణలు - ఉన్నతాధికారులు తీసుకున్న చర్యల వరకు అన్నీ క్షుణ్ణంగా ఉంటాయి.* *ఒక ప్రభుత్వ అధికారి అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడు అంటే....,అది ఖచ్చితంగా లంచాల రూపకంగా వచ్చే డబ్బు కోసం మాత్రమే.ఇలా లంచాల రూపకంగా సంపాదించిన బ్లాక్ మనీ/నల్ల ధనంను.....తల్లి/తండ్రి/అన్న/తమ్ముడు/అక్క/బావ/చెల్లెలు/బావమరిది/అత్త/మామా/భార్య తరుపున బంధువులు/కలిసి చదువుకున్న స్నేహితులు/నమ్మదగిన బంధువులు/తమకింద పనిచేసే కిందిస్థాయి సిబ్బంది/తాము పనిచేసే ప్రాంతంలో పరిచయమైన నమ్మదగిన బినామీలు ఇలాంటి వాళ్ళ పేర్లతో ఆస్తులు కొని దాచుకుని ఉంటారు.* *ఒక వారం రోజులు టైం కేటాయించుకుని......... సదరు అధికారి పుట్టిపెరిగిన ప్రాంతము మొదలు/చదువుకున్న ప్రాంతాలు/అత్తగారి ఊరు/పనిచేసిన ప్రాంతాలు...అన్నీ తిరిగితే......నాలుగు పచ్చనోట్లు కొడితే....... వీళ్ళ ఆస్తుల చిట్టా చెప్పేవాళ్ళు ఆయా ప్రాంతాల్లో.......బొచ్చెడు

Deconstructing Learning, Reconstructing Education

  Covid-19 will change higher education for good – and, ultimately, for the better. Throughout the world, the decision to reopen university campuses has been a source of fierce controversy. The University of Notre Dame, University of North Carolina and Michigan State University have already been forced to suspend in-person classes following a surge in Covid cases on campus. At the same time, opposing arguments, such as that of Brown University President Christina Paxson,  emphasise a host of issues  that students and universities will face if campuses remain closed, highlighting the difficulties remote learning presents for less privileged students. What does all this mean from the educational point of view? Since digital alternatives that maximise safety exist, is there  a non-financial argument  for retaining the campus? How does it help further the education of students who aren’t enrolled in courses such as nursing or chemistry that require a specific physical environment? Does in-

Miles to go in innovation for India

September 3, 2020,  11:19 PM  IST   ET Edit  in  ET Editorials   |   Edit Page ,  India   |   ET     The Global Innovation Index, brought out by the World Intellectual Property Organisation, in association with Cornell University and Insead, offers an opportunity to assess how a country compares with its peers. India can cheer that it has moved up four positions and is now placed 48th, within the top 50, out of 131. China, Hong Kong, Singapore, South Korea and Japan are ahead of India in Asia. No surprise. But so are Malaysia, Thailand and Vietnam. With the world’s largest cohort of young people of college-going age, who can be trained in science, engineering, technology, maths and the creative arts, India can and should be among world leaders in innovation. But how to reach there? Switzerland is at the top of the index. It is not a leading country in venture capital spending. The US and China spend far more, per capita. That is the whole point: innovation is not a mechanical result of

Behind the scenes at Ericsson Research – Developing the insights that drive exponential innovation

Technology trend analysis is a significant aspect of our work at Ericsson Research, but it’s important to recognize that a single technology trend will not change the world on its own. Rather, it is the combined effects of multiple technological forces that make exponential innovation possible. SEP 03, 2020   |    4 min. Magnus Frodigh Category & Hashtags I find it so inspirational when I look at the 5G-based systems that are being rolled out today and see the concrete, real-world results of the novel ideas that my Ericsson Research colleagues were exploring back in the early 2010s. I know from experience that it’s no easy task to try to anticipate all the challenges and opportunities that customers will face 7-10 years into the future and figure out how to address them with emerging technologies, without knowing for certain which ones will be relevant and mature within the given time frame. To ensure that we get it right, Ericsson Research currently employs more than 700 world-cla

Few forgotten, archaic insults

Here are a few forgotten, archaic insults for us to use, excavated especially for this administration. Enjoy DORBEL, noun, a scholastic pedant, a dolt, from the Dictionary of the Scots Language. Also used interchangeable with the word "dunce" DRUXY: adjective, usually referring to wood or timber, having decayed spots in the heartwood, according to the Merriam-Webster Dictionary, but once used to describe people who may seem good on the outside but are rotten within. CRAPULOUS: adjective, debauched, marked by intemperance, especially in eating or drinking, from Merriam-Webster Dictionary FOPDOODLE: noun, a stupid or insignificant fellow; a fool; a simpleton, from Webster's Revised Unabridged Dictionary. GORMLESS: adjective, lacking intelligence, stupid, from Merriam-Webster Dictionary GROAK: verb, to look at someone with a watchful or suspicious eye, from Merriam-Webster Dictionary. HONEYFUGGLE: verb, to deceive, cheat or swindle, from Merriam-Webster Dictionary SCOBBERLOT

“Germany – Europe – Asia: shaping the 21st century together”: The German Government adopts policy guidelines on the Indo-Pacific region

01.09.2020 - Article In the past few years, the importance of the Indo-Pacific region in both economic and political terms has increased markedly. The German Government is now setting out the course for its future policy on the countries of the Region. Why does Germany need a strategy on the Indo-Pacific region? Show larger version of image German Government policy guidelines on the Indo-Pacific region © AA More than half the world’s population lives in countries around the Indian Ocean and the Pacific. In recent decades, countries such as Viet Nam, China and India have seen rapid economic growth: the region now accounts for almost 40% of global GDP. With the rise of Asia, the region is also gaining in economic and political importance. At the same time, the strategic competition for influence in the region is increasing. The Indo-Pacific region is becoming the key to shaping the international order in the 21st century. Shifting geopolitical power structures in the Indo-Pacific also ha

PROFILE: Remembering Brave Heart Umesh Chandra IPS

Career Highlights The I.P.S Training Period (A.S.P. trainee): Umesh Chandra began his I.P.S training in the Warangal district, a district notorious for naxal violence. His honesty, integrity, fairness and zeal for work was recognized by one and all, gaining him the reputation as an excellent officer. He took on the difficult task of flushing out naxalites immediately. He planned and actively participated in all operations and lead his teams with daring and panache. Inspired by his leadership, his team members immersed themselves wholeheartedly in the tasks he set out for them. His positive attitude and leadership resulted in many successes against the naxalites, thereby envigorating the police force in the district. Warangal District (A.S.P. rural): After his training, Umesh Chandra was posted in the same district as A.S.P (rural). He continued his onslaught on the naxalites and was very successful in apprehending many of them. His seniors were impressed with his work ethic, profession